Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
21
Ιαν
2020

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για τον Σύνδεσμο «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»,  με ΑΦΜ 090189741 που εδρεύει στην Καποδιστρίου 2 & Τατοϊου, Τ.Κ 14452 Μεταμόρφωση, e-mail: , τηλ/fax: (+30)2102845175, website: www.kostakismesogitis.gr, εφεξής «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»,  η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών / εθελοντών αιμοδοτών, ασθενών, έχει πρωταρχική σημασία.

 

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που υποστηρίζουμε, τα οποία επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από τον ίδιο τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ», όσο και από τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται μ’ εμάς. Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

 

Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης της δράσης του, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μελών / εθελοντών αιμοδοτών και ασθενών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε εγγράφως με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: και στο τηλέφωνο του συλλόγου: +306945115143.

 

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

 

Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συλλέξει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σας.   

 

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 

Α. Η κάλυψη αίματος σε ασθενή, σε συνεργασία με τα συνεργαζόμενα Δημόσια Νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα:

Για να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην αιμοληψία, τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τα συνεργαζόμενα Δημόσια Νοσοκομεία είναι:

-το όνομα του φυσικού προσώπου, ασθενούς,

-το επώνυμο του φυσικού προσώπου ασθενούς,

-το πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ασθενούς, για την πλήρη ταυτοποίηση του

 

Β. Η ένταξη ενός φυσικού προσώπου ως μέλος ή/και εθελοντής αιμοδότης στο Σύλλογο μας

Συγκεκριμένα:

Για να είναι ένα φυσικό πρόσωπο μέλος ή / και εθελοντής αιμοδότης στο σύλλογο μας, τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του είναι:

-το όνομα του φυσικού προσώπου μέλους  ή/και εθελοντή αιμοδότη,

-το επώνυμο του φυσικού προσώπου μέλους ή/και εθελοντή αιμοδότη,

-το πατρώνυμο του φυσικού προσώπου μέλους ή/και εθελοντή αιμοδότη , για την πλήρη ταυτοποίηση του,

-την ημερομηνία γέννησης του, τόσο για την επιβεβαίωση ότι έχει ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του, όσο και για λόγους  που επιβάλουν οι διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εθελοντική αιμοδοσία,

-τον αριθμό του  κινητού ή σταθερού τηλεφώνου (στην περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό) του φυσικού προσώπου μέλους ή / και εθελοντή αιμοδότη για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί του,

-το e-mail του φυσικού προσώπου μέλους ή/και εθελοντή αιμοδότη για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί του,

-την διεύθυνση του φυσικού προσώπου μέλους ή/και εθελοντή αιμοδότη, για να μπορούμε να του αποστείλουμε σε φυσική μορφή την αίτηση του, ή όποιο άλλο έγγραφο μας ζητήσει στα πλαίσια της εθελοντικής συμμετοχής του. 

 

Μετά από δική σας συγκατάθεση και εφόσον μας έχετε γνωστοποιήσει τα κατά περίπτωση  απαραίτητα προσωπικά στοιχεία σας, παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:

 

Η αποστολή ενημερώσεων ή/και προσωποποιημένων ενημερώσεων:

αφορούν σε πληροφορίες  για την  δράση του Συλλόγου και άλλων ειδικών θεμάτων (π.χ. βραβεύσεις αιμοδοτών, ομιλίες που έχουν σχέση με την υγεία, εξετάσεις σε συνεργασία με γιατρούς, κλπ.).

Με τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. με SMS, Viber).

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε με τη ρητή συγκατάθεσή σας στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» επιδέχονται επεξεργασίας από εμάς μόνο όταν συντρέχει νόμιμος λόγος.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

-Η διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων σας. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε  την ανάγκη για την  κάλυψη αίματος ασθενούς ακολουθώντας ρητά την διαδικασία όπως αυτή ορίζεται από τα συνεργαζόμενα Δημόσια Νοσοκομεία.

-Η συμμόρφωση με διάφορες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.

-Η συγκατάθεση που παρέχετε στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για να είστε μέλη ή/και εθελοντές αιμοδότες, να λαμβάνετε ενημέρωση η/και προσωποποιημένη ενημέρωση  για την  δράση του Συλλόγου και για  άλλων ειδικών θεμάτων (π.χ. βραβεύσεις αιμοδοτών, ομιλίες που έχουν σχέση με την υγεία, εξετάσεις σε συνεργασία με γιατρούς, κλπ.).

 

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» δύναται να γνωστοποιεί ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι σε συνεργασία με αυτόν συνδράμουν στην υλοποίηση του σκοπού της υποστήριξης σας. Ειδικότερα,

 -Με σκοπό την κάλυψη του αίματος ασθενούς, διαβιβάζονται τα απαραίτητα στοιχεία σε συνεργαζόμενα Δημόσια Νοσοκομεία.

Στην ανωτέρω περίπτωση ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» παραμένει υπεύθυνος στα πλαίσια που εκείνος ορίζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, ασθενών. Βασίζει τις ανωτέρω ενέργειες στην υποστήριξη και διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων του φυσικού προσώπου, ασθενούς.

 

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε δηλώσει και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών που αναφέρονται ανωτέρω.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση το ζωτικό συμφέρον για την κάλυψη αίματος ασθενούς,  τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που αποσκοπούν στην πλήρη υποστήριξη του ασθενούς.

Για την εγγραφή σας ως μέλος ή / και εθελοντή αιμοδότη, η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση τους, από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης.

Για διάφορες ενέργειες που αφορούν στην ενημέρωση σας, και βασίστηκαν σε συγκατάθεση σας,  τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

 Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας μπορείτε να το ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο e-mail: , ή στο fax: (+30) 2102845175 του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ».

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην πληροφόρηση για θέματα των προσωπικών σας δεδομένων και επαλήθευσης του χρόνου και του τρόπου της αρχικής αποθήκευσης αυτών, , καθώς και ενημέρωσης για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους επεξεργασίας και προστασίας αυτών

 

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα μελέτης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε εγγράφως αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον έχουμε προβεί σε επεξεργασία αυτών μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση αυτών, (β) όταν δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν  χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε, χωρίς χρέωση, αντίγραφο της «καρτέλας μέλους ή/και αιμοδότη» που εμπεριέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή ηλεκτρονική ή έντυπη, που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα επαληθεύσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό  μπορεί να ασκηθεί για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» σας ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις που η επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον «ΣΥΛΛΟΓΟ» στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: , fax: (+30) 2102845175

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

 

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

 

O «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει λάβει μέριμνα και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ημερολόγιο